Får man vara föräldraledig vid inskolning?

Semestern är slut och många barn ska börja på förskolan eller i förskoleklass. Har föräldrar som vill vara med på barnens inskolning rätt att vara lediga från arbetet?

     

den 26 augusti 2016 Lotta Sprangers

I grunden gäller att föräldrar som har rätt att få föräldrapenning från Försäkringskassan också har rätt att vara lediga från arbetet. I den här situationen kan alltså föräldrar få föräldrapenning och det är kopplat till rätten att vara föräldraledig.

Den anställde anmäler och ansöker själv om föräldrapenning hos Försäkringskassan. Reglerna för hur föräldrapenning kan tas ut i samband med inskolning finns även hos Försäkringskassan.

Hos arbetsgivaren gör man avdrag för ledigheten som för vilken annan föräldraledighet som helst. Vanligtvis gäller det här någon eller några arbetsdagar som ska dras av från lönen. Om den anställde har månadslön är det vanligt i många kollektivavtal att avdraget räknas ut enligt formeln: Månadslönen / 21. Detta gäller om ledigheten är mellan en och fem arbetsdagar.

En ansökan om föräldraledighet ska normalt lämnas till arbetsgivaren två månader innan ledighetens början. Men arbetsgivaren kan alltid godta kortare tid, kanske särskilt om det bara gäller enstaka dagar.

Vill du veta mer om föräldraledighet och andra viktiga HR-frågor? Prova Servicepaket HR gratis