EU-domstolen har beslutat att kurser och konferensen som äger rum i ett visst EU-land ska beskattas till moms i landet de förläggs till, skriver Kristina Andreasson, momsexpert på Tholin & Larsson.
EU-domstolen har beslutat att kurser och konferensen som äger rum i ett visst EU-land ska beskattas till moms i landet de förläggs till, skriver Kristina Andreasson, momsexpert på Tholin & Larsson.

Ingen svensk moms på kurs i utlandet

Hade du tänkt förlägga en kurs eller konferens till utlandet? Då innebär det sannolikt att du ska registreras till moms i det landet, inte i Sverige. Detta efter en dom från EU-domstolen.

     

den 19 mars 2019 Kristina Andreasson

SRF arrangerar redovisningskurser för medlemsföretag och andra. De flesta kurser hålls i Sverige men i vissa fall förläggs en femdagarskurs till ett annat EU-land. För deltagande krävs föranmälan och betalning i förskott.

Tjänst enligt huvudregeln B2B?

Skatterättsnämnden – som prövat SRF:s ansökan om förhandsbesked – ansåg att den tjänst som SRF tillhandhöll omfattades av huvudregeln (momsdirektivets artikel 44) mellan beskattningsbara personer. Tjänsten skulle därför anses omsatt i Sverige när kursdeltagarna var svenska företag. Kursavgiften skulle därmed beläggas med svensk moms – trots att kursen hölls i ett annat EU-land.

Både Skatteverket och SRF var nöjda med SRN:s slutsats. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet i syfte att få det fastställt.

Tillträde till pedagogiskt evenemang?

Högsta förvaltningsdomstolen valde dock att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen (EUD). Det finns nämligen en särskild regel för tillträden till pedagogiska och vetenskapliga evenemang i artikel 53 i momsdirektivet. Enligt den är tjänsten omsatt i det land där evenemanget faktiskt äger rum. Om den särskilda regeln gäller före den allmänna regeln (huvudregeln) ska kursavgiften istället beläggas med moms i det land där kursen hålls.

EUD konstaterade här att om tjänsten omfattas av någon av momsdirektivets särskilda regler kan inte huvudregeln ges företräde.

Momsdirektivets bestämmelser syftar till att undvika konflikter mellan olika länders anspråk på momsbetalning. De skulle annars kunna leda till dubbelbeskattning eller utebliven beskattning.

Därför ska de kurser som SRF tillhandahåller bedömas enligt den särskilda regeln om tillträden i artikel 53. Tjänsterna ska därför bli föremål för moms i det land där kursen hålls.

Det saknar betydelse att kursen enbart tillhandahålls till beskattningsbara personer som registreras och faktureras på förhand.

Källa:

EU-domstolen
Dom 2019-03-13
Mål C-647/17, SRF Konsulterna AB

Kommentar

EUD:s dom är varken praktisk eller bra – från företagens perspektiv. Skatteverket hade en mer praktisk inställning men det fick inte något gehör i EUD. Positivt är dock att vi genom EUD:s dom numera vet vad som ska gälla i alla EU:s medlemsstater.

Domen får konsekvenser för den momsmässiga hanteringen av avgifter till kurser, konferenser och seminarier. Om dessa äger rum i Sverige ska svensk moms tas ut på avgifterna från alla deltagare – oavsett företag, privatperson eller nationalitet.

Det är dock vanligt att kurser, konferenser och seminarier förläggs till ett annat EU-land. Om kursen, konferensen eller seminariet äger rum i ett annat EU-land är tjänsten omsatt i det andra landet. Normalt torde det innebära att den som tillhandahåller tjänsten – och i eget namn fakturerar för deltagaravgiften – ska registreras till moms i det landet.

Läs mer: Fördjupning och nyhetsbevakning får du i Servicepaket Moms


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!