Information till Simployer-kunder

Covid-19-utbrottet ger oss driftsmässiga och organisatoriska utmaningar och vi behöver hitta lösningar på dessa, lösningarna kan dock innebära konsekvenser för dig och din verksamhet. Därför vill vi informera dig om hur vi planerar och organiserar oss under utbrottet av Covid-19.

     

den 13 mars 2020

Vi drar ner på fysiska möten

I Simployer kommer våra anställda att arbeta hemifrån där det är möjligt, men vi ser till att ha tillgänglig personal på plats för att svara på frågor och levererar tjänster så nära normal kapacitet som möjligt.

Vi tar hänsyn till anställda som har nära relation till personer som är extra mottagliga för smitta. Det innebär att dessa inte kommer att ha någon direkt kundkontakt den närmaste tiden och vi rekommenderar starkt att möten hålls digitalt.

Vi är tillgängliga

Som din kompetensleverantör ska vi göra allt för att du som kund ska känna dig trygg.

Vi har en sida på vår webb där du som arbetsgivare hittar svar från våra experter på dina frågor. Läs mer här

Vi erbjuder ett stort digitalt kursutbud så att du har möjlighet att få ny kunskap om även du befinner dig hemma. Genom att ha ökat fokus på digitalt lärande istället för onsite-kurser ser vi till att vi inte bidrar till folksamlingar som kan leda till smittspridning. Vårt digitala kursutbud planerar vi att utöka ytterligare och vi publicerar nya kurser här.

Vår kundtjänst för servicepaket och kurs är tillgänglig via mejl, info@tholin.se

Just nu är trycket på vår expertsupport i servicepaketen högre än vanligt och vi har ökat bemanningen för att ta hand om alla frågor. Du når våra experter via mejl eller telefon via numret som du hittar i servicepaketen.

Vår kundtjänst för HCM är tillgänglig via support@simployer.com

Har du produktfrågor gällande HRM gäller våra vanliga supportvägar, du hittar dom här. Har du andra funderingar kring våra HRM-lösningar eller möten du ska ha med oss, mejla din fråga till sales@simployer.com.

Vi uppmanar alla att följa myndigheternas råd för att minska och förebygga smitta. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Tiden framåt kommer att vara utmanande, men vi på Simployer strävar efter att så långt som möjligt kunna upprätthålla ”business as usual” genom färre fysiska möten och personkontakter. 
 

Vår vision är fortsatt: Vi gör det enkelt att vara en god arbetsgivare – också i den utmanande perioden vi tillsammans befinner oss i!

Vi återkommer med uppdaterad information i de fall våra rutiner förändras.
 

Hälsningar Thorfinn Hansen

CEO Infotjenester Group, Simployer AB, Simployer AS