Industrijobb hotas av löneökningar

Samtidigt som efterfrågan från världens tillväxtekonomier minskar får svenska exportföretag allt svårare att hävda sig i den internationella konkurrensen. Nu varnar Industriarbetsgivarna för att höga löneökningar i avtalsrörelsen riskerar att slå ut industrijobb.

     

den 9 augusti 2015

Den svenska basindustrin befinner sig i ett bekymmersamt läge. Till exempel har Kina, som länge varit världens största importör av till exempel malm och stål, på senare tid minskat sina inköp. Utvecklingen har varit kännbar för svensk exportindustri.

– Läget är allvarligt och vi ser en svagare tillväxt än tidigare. Det finns olika sätt att mäta utvecklingen, men den sammantagna bilden är att industriföretagen står inför stora utmaningar. På sikt är det oroväckande att Sverige får allt tuffare att hävda sig i konkurrensen med till exempel Finland, Tyskland och USA, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna.

Enligt Industriarbetsgivarna är eventuellt utrymme för löneökningar i den kommande avtalsrörelsen mycket begränsat. Det beror på den vikande försäljningen, men är också en följd av den låga inflationen. Facken och arbetstagarna vill gärna se reallöneökningar och hänvisar till Riksbankens inflationsmål på två procent. Men det är ett mått som Per Hidesten inte anser är relevant för industrin.

– Priset på de flesta av de exporterande industriföretagens produkter bestäms på världsmarknaden. Då spelar varken inflationsmålet eller den faktiska inflationen i Sverige någon större roll. Det som avgör hur våra medlemsföretag klarar sig på den internationella arenan är den sammantagna konkurrenskraften. Höga löneökningar skulle öka kostnaderna för arbetsgivarna i ett läge där utvecklingen redan är osäker. Resultatet riskerar att bli färre arbetstillfällen i svensk industri.


Källa: http://arbetsmarknadsnytt.se/industrijobb-hotas-av-loneokningar/