Vad kan HR lära från idrottens värld?

Problemorientering upptar en stor del av en HR-funktions vardag, och visst finns det många anledningar till att identifiera problem och lära av organisationens misstag. Men det problemorienterade perspektivet behöver kompletteras med sin motsats, ett fokus på lösningar och möjligheter – för att vi ska uppnå balans.

     

den 1 februari 2017

Inom idrottens värld hör man sällan om tränare och utövare som lägger tid och energi på att studera misslyckade prestationer. Visst kan de då och då uttala sin besvikelse över ett lopp som tog en oväntad vändning eller en match som gick fel. Men lika ofta avslutar de med en kommentar i stil med ”nu lägger vi detta bakom oss, och blickar framåt istället”– positivt tänkande är A och O för att skapa framgång.

Positive Organizational science, POS, har funnits som begrepp sedan början på 2000-talet. Utgångspunkten är att fokusera på det som fungerar väl inom organisationer och utifrån det vidareutveckla styrkor och skapa framgång. Ett närliggande område är benchmarking, som går ut på att hitta en organisation som är ledande inom sin bransch och lära av deras arbetssätt. Inom POS går man ett steg längre och lägger tid på att analysera bakgrundsfaktorerna mer djupgående; hur kommer det sig att den där organisationen är så bra?

Vill du införa ett mer positivt förhållningssätt i din organisation som ett komplement till det problemorienterade perspektivet? Följ våra tre enkla steg för att komma igång.

1. Ställ frågor i positiva termer

Istället för att undersöka problem kan man fokusera på styrkor och framgång. Formulera då frågor utifrån ett positivt perspektiv; Vilka goda erfarenheter har vi av personalarbete? Var i vår organisation har vi ett riktigt bra arbetsklimat? Vad har vi för goda erfarenheter av att skapa ett jämställt arbetsliv?

2. Fokusera på sammanhanget

Försök hitta de bakgrundsfaktorer som skapade framgångarna. Hur kunde de positiva händelserna ske? Hur var ledarskapet? Hur var kundbemötandet? Hur var arbetsmiljön? Kort och gott, varför hände det?

3. Hur kan vi skapa liknande förutsättningar någon annanstans?

Om du kommit fram till att ni till exempel har en väldigt bra chef för en avdelning i din organisation, och att denne står bakom en stor del av avdelningens framgångar, analysera vad som utmärker denne chefs styrkor och hur miljön ser ut runt omkring. Använd sedan resultatet av analysen när ni rekryterar nya chefer eller arbetar med organisations- och ledarutveckling.

Det sägs att det man ställer in kikarsiktet på växer – en organisation utvecklas i den riktning man ställer frågor. Om resonemanget blir alltför förenklat är risken dock att det låter banalt. De som inte är vana att arbeta på detta sätt kan bli provocerade och tro att det bara handlar om att ”tänka positivt”. Det är därför viktigt att vara nyanserad och presentera arbetsmetoden som ett seriöst och analytiskt komplement till etablerade problemorienterade arbetssätt.

Lycka till!


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!