Hur varmt ska det vara på jobbet?

En rapport i vetenskapstidskriften Nature kommer fram till att temperaturen i kontorsbyggnader ofta utgår från en flera decennier gammal formel för termisk komfort som utformats för vad som är bäst för en 40-årig man som väger 70 kg.

     

den 24 augusti 2015

Standardtemperaturen kan därför vara fel för många kvinnor som i genomsnitt väger mindre, har mer kroppsfett och långsammare matsmältning.

Denna kunskap kan få betydelse för hur föreskriften som handlar om inomhustemperatur ska utformas. I den formel som används i dag tar man hänsyn till vilken aktivitet som bedrivs på arbetsplatsen, om det är fysiskt ansträngande arbete eller stillasittande arbete, men man tar inte hänsyn till kön och ålder.

Sakkunnig på arbetsmiljöverket, Gunnar Åhlander, menar dock att det kan vara svårt att hitta en inomhustemperatur som passar alla. Arbetet med att revidera föreskrifterna om inomhusklimat och temperatur beräknas bli klart om två och ett halvt år.


Källa: Tidningen Arbetsliv