Hur varmt får det vara på jobbet?

I sommar har frågorna kring hur varmt det får vara på jobbet inte varit så många. Sommaren har ju hittills varit både regnig och förhållandevis sval. Men vissa dagar har ändå varit svettiga på jobbet.

     

den 9 augusti 2015

Det finns inget specifikt gränsvärde för temperaturer, vare sig för arbete utomhus eller inomhus. Om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker från 20–24 °C vintertid och 20–26 °C sommartid bör det termiska klimatet undersökas närmare.

Om arbetsgivaren inte har kompetens för att bedöma detta, måste kompetens anlitas externt. Under en kortvarig värmebölja med ungefär samma inomhustemperatur som utomhustemperatur behöver normalt inga särskilda åtgärder vidtas.

Enligt Arbetsmiljölagen (AML) är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Även om lokalen hyrs, har arbetsgivaren ändå samma ansvar för arbetsmiljön, men kan i sin tur normalt ställa krav på hyresvärden.


Källa: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2009_02.aspx