Hur ser budgetläget ut inför 2019?

Det oklara budgetpolitiska läget fortsätter. Övergångsregeringen har lagt fram ett förhållandevis opolitiskt budgetförslag, med sänkt skatt för pensionärer som enda skatteförslag.

     

den 4 december 2018 Robert Selvaag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har därutöver inte lagt några egna budgetmotioner, vilket däremot bland annat Moderaterna har gjort.

Den 12 december kommer riksdagen därmed i praktiken att få ta ställning till vilket av dessa två budgetförslag – övergångsregeringens eller Moderaternas – som ska gälla för 2019.

Åtminstone gäller detta inkomstskattemässigt, eftersom en eventuell kompletteringsbudget från en nytillträdd regering inte kommer att kunna innehålla några förändringar på inkomstskatteområdet som gäller från årsskiftet.

Hur ser då alternativen den 12 december ut vad gäller skatterna?

Övergångsregeringens skatteförslag

Den föreslagna skattesänkningen som nämnts ovan följer regeringens ambition att ta bort skillnaden i beskattning av pensionsinkomster och tjänsteinkomster som jobbskatteavdraget ger. I regeringens ursprungliga förslag, som lades i våras, var tanken att genomföra sänkningen i två steg, 2019 och 2020. Förslaget i den nu lagda budgeten avser 2019 och tar bort ca hälften av skillnaden.

Skattesänkningen beräknas kosta ca 4,2 miljarder kr per år.

Moderaternas skatteförslag

Moderaternas förslag innebär desto mer omfattande skattesänkningar, och får antas ha lagts bland annat i avsikt att försvåra för Centerpartiet och Liberalerna att göra gemensam sak med Socialdemokraterna.

Man föreslår till exempel att skatten på förvärvsinkomster sänks genom att jobbskatteavdraget förstärks med hela tio miljarder kronor. Dessutom föreslår man en höjd nedre brytpunkt. I förlängningen är målet att successivt avskaffa värnskatten, en fråga som inte fanns på dagordningen ens under alliansregeringen 2006 - 2014.

Skatten för pensionärer föreslås sänkt med nästan sex miljarder kronor, och man vill även slopa den särskilda löneskatten på 6,15 procent på arbetsinkomster för personer som fyllt 65 år.

Vidare föreslår man lättnader i beskattningen av generationsskiften. I dagsläget är det skattemässigt missgynnat att överlåta sitt företag till närstående jämfört med någon annan. Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning för att komma till rätta med detta. Utredningen presenterade sitt förslag i november 2016, men dåvarande regering valde att inte lägga fram förslaget. Moderaterna lägger nu fram förslaget i sin budgetmotion.

Slutligen föreslår man en utvidgning av ROT och RUT. Man vill höja den sammanlagda skattereduktionen till högst 75 000 kronor per år, och ta bort den begränsning av skattereduktionen för RUT-tjänster som finns idag.

Några inslag i finansieringen av de föreslagna skattesänkningarna berör också skatteområdet. Moderaterna föreslår bland annat att skattereduktionen för fackföreningsavgift slopas, att momsen på förevisning av naturområden höjs från sex procent till 25 procent och att momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 12 procent till 25 procent.

Håll dig uppdaterad!

Vi på Tholin & Larsson följer naturligtvis vad som händer, och har man vårt Servicepaket Skatt har man ett mycket bra verktyg för att vara uppdaterad på skatteområdet. När väl riksdagen har antagit en budget för 2019 kommer vi självfallet att gå igenom och analysera den och vad den innebär i detalj. Få tillgång till paketet


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!