Hur digitalt mogen är din organisation?

Förändring. För vissa innebär det glädje och entusiasm och för andra rädsla och oro. Digital transformation handlar inte bara om att implementera nya digitala verktyg, det handlar om att förändra beteendemönstret i en hel organisation.

     

den 9 februari 2018

Digital transformation handlar om att anpassa verksamheten i en digitaliserad värld för att vara konkurrenskraftig. I den digital omvärld som både kunder och medarbetare befinner sig i, är det svårt att blunda för behovet av digitaliseringen i organisationen. För att behålla och attrahera rätt talanger och kunder gäller det att ligga i framkant och förstå hur man på bästa sätt kan tillvarata digitaliseringen i organisationen.

De tidigare trygga och beständiga affärsmodellerna är inte lika säkra längre, idag bör strategin ligga på att vara snabbrörlig och anpassningsbar. Andervin och Jansson (2016) tar resebyråer som ett exempel på behovet av den digitala utvecklingen. För bara några år sedan fanns det resebyråer i vart och vartannat gatuhörn, ofta fick man med sig en resekatalog med olika resmål. Idag går vi inte lika ofta in på en byrå och tittar i en tryckt resekatalog när vi ska beställa en resa, vi går istället in på internet där det finns en mängd digitala verktyg som hjälper oss att hitta den rätta resan till det förmånligaste priset. Uppkommer det frågor behöver man i många fall inte ens lyfta luren, det finns ofta en chatt där det går att ställa sina frågor direkt. Enligt Andervin och Jansson (2016) hade Ving 54 egna resebyråer i Sverige vid millenniumskiftet, idag finns det bara en enda kvar.

Alla organisationer påverkas på olika sätt av digitaliseringen även om det är mer märkbart inom vissa branscher, men i takt med nya behov och konsumentbeteenden börjar allt fler inse att en förändring krävs.

Andervin och Jansson (2016) menar att vissa företag är mer digitalt mogna än andra, verksamheter som har hög digital mognad har kommit längre i omställningen. De har tagit fram tre olika mognadsfaser i en digital transformation. För att veta i vilken ände man ska börja, bör man först orientera sig i vilken fas företaget befinner sig i.

Mobiliseringsfasen

Den första fasen innebär att det finns en vilja till en digital förändring. Den här fasen är viktig för hur effektiv implementeringen sedan kommer att bli. Här är det viktigt att inte fokusera på detaljer utan istället skapa engagemang i hela organisationen. Digital transformation handlar om att skapa ett helt nytt beteendemönster och det görs inte över en natt. Därför måste stor vikt läggas vid att skapa intresse och acceptans för att komma vidare.

Koordinationsfasen 

Här finns förståelse för varför och vart företaget ska ta sig och det är dags att fundera på hur företaget ska ta sig dit. Frågor att ställa sig är hur företagskulturen ser ut och vilken kultur som eftersträvas, vilka kompetenser som finns och vilka nya som behövs. Här är det vanligt med konflikter mellan den traditionella verksamheten och den nya digitala, därför ställs höga krav på ett gott ledarskap.

Accelerationsfasen

Här läggs fokus på att rikta arbetet ut mot marknaden. Det finns nu en blandning av den tidigare verksamheten och den nya digitala. Företaget har nu en förmåga att se omvärldens trender och kan se behovet av att anpassa sig därefter, vilket bidrar till att öka möjligheterna att bli ett långsiktigt och konkurrenskraftigt företag.  

Läs mer om våra digitala HR-lösningar här