HR-chefen allt oftare en kvinna

Enligt den senaste Cranet-studien är HR-chefen allt oftare en kvinna. Det gäller både i privat sektor och offentlig sektor. HR-chefen sitter numera nästan alltid i ledningsgruppen, direktionen eller motsvarande.

     

den 9 augusti 2015

Personalutbildning/-utveckling samt rekrytering och urval är de områden där det fortfarande är vanligast att linjecheferna har det huvudsakliga ansvaret.

När det gäller ansvaret för löner och förmåner har ansvaret i allt högre utsträckning flyttats från HR-avdelningen i samråd med linjecheferna till HR-avdelningen ensam.

Det vanligaste sättet att rekrytera en ny HR-chef är att välja en personalspecialist utanför den egna organisationen.

Cranet-studien genomförs vart fjärde år i omkring 40 länder för att följa HR-arbetet över tid. I Sverige är det IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet, som ansvarar för studien.


Källa: http://www.ipf.se/www.ipf.se/ny-cranet-rapport