Få överraskningar att vänta i höstbudgeten

Den tid då vi tvingades invänta att budgetpropositionen presenterades för att få reda på innehållet verkar sedan länge vara förbi. Detta gäller även i år. Måndagen den 21 september presenteras budgetpropositionen för 2016, men de flesta nyheterna på skatteområdet är redan kända.

     

den 7 september 2015

Regeringen har nyligen ”avslöjat” flera ändringsförslag på skatteområdet inför den kommande budgetpropositionen. Många av de aviserade nyheterna känner vi igen från förra årets budget. Anledningen till att de nu återkommer är det unika parlamentariska läget som innebar att regeringen då inte fick majoritet för sin budget i riksdagen. Ändringarna fick helt enkelt skjutas på framtiden ett år. För att undvika att ett motsvarande ”kaos” återupprepas ingicks den s k decemberöverenskommelsen.

Bland de förslag på skattehöjningar som regeringen fick ”bakläxa” på förra året men som nu är tillbaka märks:

 • Avtrappning av jobbskatteavdraget för inkomster över 50 000 kr per månad
 • Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt
 • Särskild löneskatt på 6,15 % för alla över 65 år (vilket är 0,55 procentenheter högre än tidigare aviserat)
 • Slopade socialavgiftslättnader för unga
 • Slopat avdrag för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital


Vad gäller förändringen avseende den nedre skiktgränsen, som ju innebär att många fler kommer att få betala statlig skatt på sina löneinkomster, var förslaget i förra årets budgetproposition att uppräkningen skulle begränsas till förändringen enbart av konsumentprisindex (utan tillägg med två procentenheter som gällt tidigare). Regeringen konstaterar nu att förändringen av KPI varit negativ vilket skulle innebära en sänkning av skiktgränsen. Det kommande förslaget är därför att lämna den nedre skiktgränsen oförändrad 2016 och att uppräkning ska ske med KPI + 1 procentenhet 2017.

Den 1 maj i år genomfördes en första höjning av socialavgifterna för ungdomar. Nu föreslås det slutliga slopandet av avgiftslättnaden gälla fr o m den 1 juni nästa år, en tidigareläggning med en månad jämfört med vad som tidigare aviserats.

I maj i år presenterade regeringen flera lagrådsremisser med skatteförslag inför nästa år. Ur dessa kan följande förslag nämnas:

 • Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år
 • Sänkt subventionsgrad vid köp av ROT-tjänster, från 50 % till 30 %
 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
 • Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto
 • Slopad skattereduktion för gåvor
 • Höjda försenings- och kontrollavgifter i skatteförfarandet


Den som förväntar sig stora överraskningar på skatteområdet när budgeten presenteras den 21 september lär nog bli besviken.