Flera förslag i höstpropositionen

Regeringen har lämnat flera förslag på skatteområdet i sin budgetproposition för 2016. Nya regler ska i princip börja gälla fr o m den 1 januari 2016.

     

den 21 september 2015

Jobbskatteavdraget trappas av

Det s k jobbskatteavdraget kommer att trappas av. Det gäller för arbetsinkomster över ca 50 000 kr per månad.

Vid en genomsnittlig kommunalskattesats (31,99 %) kommer jobbskatteavdraget att vara helt avtrappat, d v s helt slopat, för den som har arbetsinkomster på mer än ca 123 300 kr per månad.

Det högsta jobbskatteavdraget är idag 26 381 kr vid denna kommunalskatt. För den som nästa år har en inkomst på t ex 700 000 kr kommer avtrappningen att innebära en skattehöjning med ca 3 000 kr.

Fler får betala statlig inkomstskatt

Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt kommer inte att räknas upp nästa år. Denna gräns, upp t o m vilken endast kommunal inkomstskatt betalas, går då alltså vid oförändrade 430 200 kr.

När hänsyn tas till grundavdraget ligger den nedre brytpunkten på 443 200 kr.

Den övre skiktgränsen, d v s gränsen för när statlig inkomstskatt ska börja betalas, kommer att gå vid 625 800 kr nästa år. Med hänsyn till grundavdraget hamnar den övre brytpunkten då på 638 800 kr.

Nedsättningen av socialavgifterna slopas tidigare

Enligt ett tidigare beslut ska nedsättningen av socialavgifterna för unga upphöra den 1 juli 2016. Regeringen har nu föreslagit att denna nedsättning istället slopas den 1 juni 2016.

Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt med 6,15 % kommer nästa år att tas ut på arbetsersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Det gäller både för personer som är födda före 1938, för vilka inga avgifter alls betalas idag, och för de yngre pensionärerna för vilka avgifter på 10,21 % ska betalas.

Pensionärer får sänkt skatt

Det förhöjda grundavdraget för pensionärer kommer att justeras. De som är över 65 år ska inte beskattas högre än löntagare som är yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kr i månaden.

Skatten kommer även att sänkas för äldre personer som har inkomster på upp till 20 000 kr i månaden.

Fortsatt nedsättning för elbilar

Idag gäller en tillfällig, extra nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöbilar. Den omfattar sådana elbilar som laddas från en yttre energikälla samt gasbilar, dock inte bilar som drivs med gasol.

Denna tillfälliga nedsättning bör – enligt regeringen – förlängas i ytterligare tre år, d v s till utgången av 2019. Den maximala nedsättningen bör dock begränsas från dagens 16 000 kr till 10 000 kr.

Regeringen avser att under 2016 återkomma med ett förslag om denna förlängning.