Högsta domstolen prövar inte Krokomdomen

I det s.k. Krokommålet fälldes två chefer i tingsrätten för vållande till annans död efter att ha brustit i sitt arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen.

     

den 25 juni 2015

Bakgrunden var en konflikt i en kommunal förvaltning där en arbetsledare återkommande kränkte en medarbetare.

De högre cheferna lät trakasserierna pågå och medarbetaren drabbades av svår psykisk ohälsa och begick självmord. Domen överklagades och cheferna friades i hovrätten. Riksåklagaren begärde då prövningstillstånd något som nu Högsta domstolen beslutat att inte ge.

Domstolen motiverar inte beslutet, utan skriver bara att det krävs antingen att prövningen är av vikt för rättstillämpningen eller att det finns så kallade synnerliga skäl.


Källa: Tidningen Arbetarskydd