Hög nettoinvandring behövs för att finansiera välfärden

Det behövs en fortsatt hög nettoinvandring på 64 000 personer per år för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognoser. Samtidigt ökar sysselsättningsgraden bland utrikesfödda med hög utbildning, medan de som har kort utbildning får allt svårare att hitta ett arbete.

     

den 20 maj 2015

Arbetsförmedlingen har granskat invandringens betydelse för Sverige ur ett arbetsmarknadsperspektiv.

Sedan 2005 har utrikesfödda stått för 75 procent av ökningen av sysselsättningen, drygt 240 000 personer. Fram till år 2025 kommer utrikesfödda att stå för hela ökningen.

- Som alla välfärdssamhällen har vi en demografisk utmaning där de inrikesfödda blir färre. Samtidigt måste vi hålla uppe antalet i arbetskraften. Vi behöver en fortsatt invandring för vi ska klara att finansiera välfärden framöver, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar.


Källa: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-04-10-Hog-nettoinvandring-behovs.html#.VSfT4ZMpp3U