Höjd LAS-ålder – att tänka på vid årsskiftet

Den 1 januari 2020 kommer den s k LAS-åldern att höjas till 68 år. Syftet är att fler ska ha möjlighet att arbeta längre och anställda ska ges större möjlighet att själva välja när de ska gå i pension.

     

den 4 december 2019 Victoria Ödlund

Ändringar i lagen om anställningsskydd

Lagändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) sker i två steg. Den 1 januari 2020 ska de arbetsrättsliga förändringarna träda i kraft och LAS-åldern höjas från 67 till 68 år.

Den 1 januari 2023 ska LAS-åldern höjas från 68 till 69 år. Alla arbetsrättsliga förändringar sker alltså nu den 1 januari 2020.

LAS-fönstret slopas

Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren avsluta anställningen vid utgången av den månad personen fyller 67 år. Om arbetsgivaren missar att avsluta anställningen vid denna tidpunkt fortsätter tillsvidareanställningen och saklig grund krävs för att avsluta anställningen.

Den nuvarande bestämmelsen, som innebär att arbetsgivaren avslutar anställningen genom att lämna ett skriftligt besked en månad i förväg, kommer att tas bort. De nya reglerna innebär att de anställda istället ska sägas upp och ett skriftligt uppsägningsbesked ska lämnas. De nya reglerna innebär också att anställda som uppnått LAS-åldern kan sägas upp utan att det krävs saklig grund. 

Övergångsregler – att tänka på vid årsskiftet

De nya reglerna har vissa övergångsbestämmelser, som innebär att sista datum att lämna ett skriftligt besked (enligt nuvarande regler) blir den 31 december 2019. Detta gäller under förutsättning att den anställde fyller 67 år senast den 31 januari 2020.

Om den anställde fyller 67 år den 1 februari eller senare blir beskedet ogiltigt. Detta gäller alltså även om beskedet lämnas före årsskiftet.

Exempel

Exempel 1: Björn fyller 67 år den 15 januari 2020. Arbetsgivaren har den 15 december lämnat skriftligt besked om att anställningen upphör 31 januari 2020. Björns anställning upphör den 31 januari 2020.

Exempel 2: Britta fyller också 67 år den 15 januari 2020. Arbetsgivaren missar att lämna det skriftliga beskedet senast den 31 december 2019. Britta har rätt att kvarstå i anställningen till den 31 januari 2021.

Exempel 3: Beate fyller 67 år den 5 februari 2020. Arbetsgivaren har redan den 5 dec lämnat skriftligt besked om att anställningen upphör 28 feb. Beskedet blir ogiltigt. Beate har rätt att kvarstå i anställningen till den 28 feb 2021.

Exempel 4: Bert fyller 68 år den 5 februari 2020. Bert har rätt att kvarstå i anställningen till den 28 februari 2020.

Sammanställning åldrar och nya regler

Under förutsättning att den anställde fyller 67 år senast den 31 januari 2020 kan alltså ett skriftligt besked lämnas av arbetsgivare senast den 31 december 2019.

Övergångsreglerna innebär i praktiken att för anställda som är födda år 1953 blir det en avgörande skillnad – för rätten att kvarstå i anställning – om man är född i januari eller under resten av året.

I tabellen nedan finns en sammanställning över vilka LAS-ålder som kommer att gälla framöver beroende det årtal anställda är födda. Man kan också se vilket år som anställda uppnår LAS-åldern och när deras anställning därigenom kan avslutas av arbetsgivaren.

År

LAS-ålder

Född

2019

67 år

1952

2020

67 år

1953 januari

2020

68 år

1952

2021

68 år

1953

2022

68 år

1954

2023

69 år

1954

2024

69 år

1955

 


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!