Heta arbeten

Brandskyddsföreningen har vid årsskiftet lanserat ett nytt IT-stöd för Heta arbeten.

     

den 19 maj 2015

Genom en ny hemsida (hetaarbeten.se) presenteras även den uppdaterade utbildningen som är bättre anpassad till kraven från arbetsmarknaden. Kursen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och omfattar minst 6 1/2 timme. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest via internet.

Heta arbeten kallas arbetsprocesser som innefattar användning av värme eller som kan generera värme. Typiska verksamheter innefattar vanligen skärning, svetsning, lödning och användning av blåslampor. Heta arbeten är potentiellt farliga och bör bedömas och genomföras på ett kontrollerat sätt.

Det är viktigt att personer som utför heta arbeten även är ordentligt utbildade och därmed kapabla att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Det är också viktigt att arbetsledare, chefer och andra som överser det heta arbetet är ordentligt utbildade och förstå de processer som de övervakar.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Läs mer: https://www.hetaarbeten.se/sv/om-heta-arbeten/om-utbildningen/


Källa: Brandskyddsföreningen