Högsta domstolen tar inte upp Krokomfallet till prövning

Högsta domstolen (HD) har nu meddelat att arbetsmiljöbrottmålet mot två före detta chefer i Krokoms kommun inte kommer att få prövningstillstånd.

     

den 9 augusti 2015

- Det är en oerhört tragisk händelse och det finns bara förlorare oavsett utgång. Samtidigt är det viktigt att få ett besked från rättsväsendet när det gäller chefers ansvar, säger Maria Söderberg, C, kommunstyrelsens ordförande.

Domen i Hovrätten som föll den 3 mars innebar att de båda cheferna friades från ansvar i arbetsmiljöbrottmålet. Hovrätten ansåg att de visserligen varit oaktsamma, men inte så grovt att det var straffbart.

Domen överklagades både av Mats El Kott som företräder barnen och av Riksåklagaren och nu har HD beslutat att inte pröva fallet. Underlaget för beslutet är att det inte har kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.

I tingsrätten dömdes 2014 två chefer i Krokoms kommun till dagsböter och villkorlig dom.


Källa: http://www.krokom.se/kommunochpolitik/nyhetsarkiv/arkiv2015/hogstadomstolentarinteupparbetsmiljobrottmalet.8407.html