Har HR tappat greppet?

Historiskt sett har HR:s kärnområde varit att hantera mellanmänskliga relationer i företag och organisationer. Kommer det även fortsättningsvis att vara HR:s huvudsakliga uppgift eller finns det andra aktörer som aspirerar på det området?

     

den 5 maj 2017

Författarna Magnus Dalsvall och Kjell Lindström skapar tankeväckande och spännande infallsvinklar i sin bok Rör om i HR-grytan. De menar att dagens organisationer har fastnat i regler, rutiner och kontroll och att HR:s roll i framtiden är osäker. Vem kommer ha bäst kunskap om medarbetarna? Vem kommer ledningen att lyssna på framöver när de vill få in kloka synpunkter om hur HR-frågorna bör hanteras? Det spontana svaret är naturligtvis HR, men kanske är det inte de som egentligen är bäst lämpade i framtiden?

Historiskt sett, menar Dalsvall och Lindström, har det alltid funnits en konkurrens mellan personalfunktionen och facket om medarbetarnas intresse och lojalitet. När Human Resource Management ersatte personaladministration på 80-talet försvagades fackets inflytande dramatiskt. Arbetsgivarna övertog då frågor som länge varit facklig domän, till exempel arbetsmiljö, kompetensutveckling och säkerhet. Vi vet alla hur resultatet av det blev – HR lyckades locka medarbetarna till sig och fackens medlemsantal minskade kraftigt.

Ser det fortfarande ut på det sättet då? Nja, idag arbetar HR alltmer med processorganisationer, strukturer och IT-baserade stödsystem. I och med att HR fokuserar alltmer på systemuppbyggnad och systemunderhåll och kommer allt längre från medarbetarna så stärks återigen fackens roll. Enligt författarna beror det på fyra saker.

För det första stärks fackens legitimitet ute i organisationer. Medan HR sitter upptagna i strategiska möten går facken runt i organisationen och pratar med medarbetare, samlar information och bygger förtroende. Detta, hävdar Dalsvall & Lindström, resulterar i att chefer och medarbetare känner större förtroende för facken än för HR. För det andra är facken duktiga på att se frågor ur olika synvinklar. För det tredje, om allt fler människor arbetar i system där de är utbytbara uppstår behov av att sluta sig samman och hävda sin kollektiva kraft. För det fjärde, kan vi redan idag se att den yngre arbetskraften värdesätter den fackliga ideologin med rättvisa och mjuka värden.

Tror du att det ligger något i Dalsvall & Lindströms spåkula? Är det i så fall den utveckling som vi vill se inom HR? Om inte, hur kan vi bromsa farten och byta kurs? Frågorna är många och det enda vi med säkerhet kan konstatera är att tiden får utvisa vad som kommer att ske.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer