Här finns jobben efter högskolan

Ingenjörer, IT, lärare och vårdyrken är säkra kort för den som vill satsa på en högskoleutbildning. Det visar Arbetsförmedlingens prognoser på fem och tio års sikt.

     

den 29 april 2016

På listan över yrken som har bäst chans till jobb på fem och tio års sikt finns till exempel förskollärare, gymnasielärare, tandläkare, specialpedagoger, socialsekreterare, IT-yrken och ingenjörer.

- Det är förstås bra att välja en utbildning som man är intresserad av och kan fullfölja. Men ett gott råd är att ta en titt på våra jobbprognoser, så att man är medveten om vilken arbetsmarknad som väntar, säger Håkan Gustavsson.

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år:

  • Förskollärare och fritidspedagoger
  • Gymnasielärare
  • Ingenjörsyrken
  • IT-yrken
  • Läkare
  • Lärare i grundskolan
  • Sjuksköterskor
  • Socialsekreterare
  • Specialpedagoger
  • TandläkareKälla: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2016-03-22-Har-finns-jobben-efter-hogskolan.html