Har du koll på fastighetsbegreppet och omvänd byggmoms?

Den 1 januari 2017 ändrades vad som är fastighet i momshänseende. Istället för att utgå ifrån reglerna i Jordabalken gäller nu en EU-förordning. Läs mer!

     

den 2 november 2017 Kristina Andreasson

En grupp av företagare som påverkas av fastighetsdefinitionen är de som gör servicearbeten, reparationer och installationer i byggnader. Detta kan ses som byggtjänster om föremålet som installeras är fastighet enligt den momsmässiga definitionen.

Företagare som gör byggtjänster blir på ett eller annat sätt berörda av regler för omvänd byggmoms. Därför är det viktigt att ha klart för sig om det som installeras anses som fastighet eller inte – enligt det nya fastighetsbegreppet.

Installation av hiss = byggtjänst

Föremål som installerats i en byggnad är fastighet om byggnaden är ofullständig utan föremålet. Vissa föremål anses göra vilken byggnad som helst fullständig. Det gäller t.ex. tak, dörrar, fönster, trappor, hissar och installationer för värme.

För att vissa andra föremål ska vara fastighet krävs att det är en specifikt utformad byggnad. Föremålet måste också vara nödvändigt för det specifika användningsområde som byggnaden har.

Reparation av spis i bostad = byggtjänst

En bostad anses t.ex. specifikt utformad för bostadsändamål vilket gör att spis, kyl och frys i en bostad blir fastighet efter installationen. På motsvarande sätt anses en restauranglokal vara specifikt utformad för restaurangverksamhet. Den som reparerar en spis i ett bostadshus eller utrustningen i ett restaurangkök utför därmed en byggtjänst.

Reparation av spis i lagerlokal = ej byggtjänst

Däremot är det inte nödvändigt för verksamheten i en lagerbyggnad att ha ett kök. Skulle det finnas ett kök med spis, kyl och frys så är dessa inte fastighet i den typen av lokal. Den som reparerar spisen i lagerlokalen utför därmed inte en byggtjänst.

Installation av hyllor i butik = ej byggtjänst

Föremål som installeras i allmänt utformade byggnader blir normalt inte fastighet i momshänseende. Kontors- och butikslokaler anses vara allmänt utformade byggnader. Det betyder t.ex. att hyllor som monteras och installeras i en butik eller på ett kontor normalt inte blir fastighet. Att montera och installera hyllorna är därför inte en byggtjänst.

Vissa installerade föremål är alltid fastighet

Föremål som är installerade på ett sätt att byggnaden eller föremålet förstörs eller förändras – om de skulle flyttas – är dock alltid fastighet. Det gäller oavsett om föremålet är installerat i en allmänt eller specifikt utformad byggnad eller inte.

En stor maskin som inte kan tas bort från byggnaden utan att en vägg rivs – eller att maskinen i sig förstörs – är alltid fastighet. Det betyder att installationen av maskinen eller reparationen av den är en byggtjänst.

En maskin som är installerad med bultar i golvet och som tämligen enkelt kan monteras bort och enbart lämnar mindre hål i golvet är däremot inte fastighet. Installationen eller reparationen av den maskinen är därför inte en byggtjänst.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!