Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna? Gratis e-bok.

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars i år. Dessa innebär bland annat att du som ansvarig får ett stort krav på dig att organisera arbetet både vad gäller resurser och arbetstid, samt motverka kränkande särbehandling så att det inte påverkar medarbetarnas hälsa. Mer info; se artikelarkiv i slutet av texten.

     

den 2 maj 2016

Varsågod! Gratis e-bok

Vi bjuder på ett häfte där vi har sammanställt det viktigaste du behöver veta om ditt ansvar som chef. Bara att ladda ned gratis. Klicka här »

Utbildningar, verktyg och stöd för dig som arbetar med arbetsmiljöfrågor

  • Arbetsmiljöarbetet – vilket ansvar har du som chef? Kursen arrangeras i Stockholm, Göteborg och Malmö i maj och juni. Mer info »
  • Vi har även webbaserade HMS-handböcker som underlättar arbetet med arbetsmiljöfrågorna. En webbaserad HMS-handbok ger dig struktur och ordning och reda. Vi berättar gärna mer »

 

Artikelarkiv om arbetsmiljö:

Nytt om psykosocial arbetsmiljö
Arbetsmiljöbrister dåliga för verksamheten
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Ny standard för arbetsmiljö