Hälsoväxling ska få stopp på sjukskrivningarna

Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift när anställda är sjukskrivna längre än 90 dagar. Avgiften ska uppgå till 25 procent av den anställdes sjukpenning.

     

den 25 april 2016

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt de senaste fem åren. Fler nya sjukfall påbörjas samtidigt som de redan påbörjade sjukfallen blir allt längre. För att bryta denna uppgång har regeringen presenterat ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

– Läget är väldigt allvarligt och helt oacceptabelt. Vi kommer att göra allt för att vända den här utvecklingen, det är en av av regeringens mest prioriterade frågor, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, på en presskonferens.

Ett av förslagen inom detta program är att arbetsgivare ska delfinansiera anställdas sjukpenning mot sänkta arbetsgivaravgifter, även kallat för hälsoväxling.

Förslaget innebär att:

  • Arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för de anställdas sjukskrivningar fr o m dag 91 i sjukperioden.
  • Mindre arbetsgivare ska skyddas genom ett fribelopp på 33 500 kronor varje år,
  • Arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter.
  • Den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivarens skattekonto.

Anna Schönfelder, arbetsrättsexpert på Tholin & Larsson, tror att förslaget kommer att innebära en större press på arbetsgivarna när det gäller att ta ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning.

– Det kommer bli viktigare att jobba förebyggande för att minska sjukfrånvaron. Samtidigt finns det en risk för att man blir försiktig vid nyanställningar och att personer som har sjukdomshistorik får svårare att hitta jobb, säger hon.

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 juni 2017. Men än så länge lever möjligheten för alternativa lösningar.

– Vi är beredda att avstå från att lägga ett skarpt förslag. Det är bättre om parterna tar ansvar för att se vad som krävs för att vända utvecklingen. Vi är beredda att avstå från att lägga ett skarpt förslag, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister.

– Det kommer säket att komma fler förslag för att få ned sjukfrånvaron. Ideér som är lika med högre kostnader för företagen gillas förstås inte av arbetsgivarna. De vill snarare ha ett tydligare regleverk för vad man måste göra när personalen är sjuk. Jag tror att många vill ta sitt rehabansvar men är osäkra på vad det innebär, säger Anna Schönfelder.

Förslaget är på remiss till 7 juni och ska sedan presenteras i vårpropositionen 2017 för att börja gälla 1 juni 2017 – förutsatt att förslag på andra lösningar inte dyker upp alltså.

Källa:

Socialdepartementet
"Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna" Ds 2016:8

Vill du ha vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg?

 
Vill du djupdyka ner i frågor om HR-trender, medarbetarskap, arbetsmiljö och senaste nytt? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev – vi plockar ut det bästa vi har att bjuda på och skickar direkt till din inkorg.

Vi bjuder alla nya prenumeranter på e-boken Ny som HR-chef: detta bör du ha koll på! Värdefulla tips för dig som är ny i ledarrollen – eller för dig som vill få nya insikter. 👌