Vad gäller för personalens hälsoundersökningar? Pia Weimarsdotter, skatteexpert hos Tholin & Larsson, reder ut Skatteverkets förtydligande kring den skattemässiga hanteringen!
Vad gäller för personalens hälsoundersökningar? Pia Weimarsdotter, skatteexpert hos Tholin & Larsson, reder ut Skatteverkets förtydligande kring den skattemässiga hanteringen!

Hälsoundersökningar kan vara skattefria – i vissa fall

Är hälsoundersökningar som görs inom företagshälsovården skattefria för de anställda? Och vad gäller skattemässigt för arbetsmiljörelaterade hälsokontroller? Skatteverket har kommit med ett förtydligande av reglerna för att hjälpa arbetsgivare på traven.

     

den 3 april 2019

En vanlig fråga som vi på Tholin ofta får från våra kunder är hur en arbetsgivare skattemässigt ska hantera hälsoundersökningar – eller hälsokontroller – som företaget betalar för sin personal. Hälsoundersökningar kan ju vara både av rent allmän karaktär men också kopplade till den anställdes arbetsmiljö.

Undersökningarna kan göras inom såväl företagshälsovårdens regi som t ex inom den privata vården. Påverkar det skatteplikten respektive skattefriheten för den anställde var de utförs? Eller är det undersökningarnas karaktär som styr?

För att klargöra hur reglerna fungerar har Skatteverket kommit med ett förtydligande av hur olika hälsoundersökningar ska hanteras skattemässigt.

Allmän hälsoundersökning och hälsokontroll

Allmänna hälsoundersökningar – eller hälsokontroller – är normalt skattepliktiga för de anställda. Här talar man om sådana undersökningar som görs utan att det finns någon misstanke om sjukdom.

Syftet är att kontrollera olika funktioner i kroppen för att upptäcka eventuella sjukdomar och för att kunna ge patienten rekommendationer för att han eller hon ska kunna förbättra eller bibehålla god hälsa.

Gemensamt för allmänna hälsoundersökningar är att de inte är kopplade till individens arbete eller till ett specifikt sjukdomstillstånd, utan till personens generella allmäntillstånd. Sådana hälsoundersökningar kan inte likställas med de riktade hälsoundersökningar som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda som arbetar inom yrken som innebär en hälsorisk.

Det har ingen betydelse om hälsoundersökningen sker på arbetsgivarens eller den anställdas initiativ. Inte heller om den avser enstaka medarbetare eller en grupp av anställda.

Vill du bli få koll på det senaste inom skatt? Få tillgång till Servicepaket Skatt – vi nyhetsbevakar och håller dig uppdaterad!

Exempel 1 - Skattepliktig allmän hälsoundersökning

Arbetsgivaren ABC står inför en viktig lansering av en ny produkt. Det kommer att krävas en stor arbetsinsats av hela ledningsgruppen. Inför detta skickar arbetsgivaren ledningsgruppen på en allmän hälsoundersökning där alla erbjuds konditionstester, provtagningar och besök hos flera olika specialister.

Är detta en skattepliktig eller skattefri förmån?

Även om hälsoundersökningen är på arbetsgivarens initiativ för att undvika sjukdom vid ett särskilt tillfälle, är det en hälsoundersökning inriktad på de anställdas generella allmäntillstånd. Hälsoundersökningen blir därför en skattepliktig förmån för de anställda.

Arbetsmiljörelaterad hälsoundersökning och hälsokontroll

Sådana hälsoundersökningar eller hälsokontroller som är anpassade till arbetsmiljörisker kan däremot vara skattefria. De räknas då som företagshälsovård om de ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt jobb.

När arbetsgivaren står för en sådan undersökning utgör denna företagshälsovård som alltså är skattefri för den anställde. Det kan t ex handla om olika stressrelaterade sjukdomar, anställdas exponering för hälsofarliga ämnen eller hjärtundersökningar inom elitidrotten.

Exempel 2 - Skattefri hälsoundersökning

Rut arbetar som pilot på ett flygbolag. Varje år genomgår hon en hälsoundersökning för att utvärdera om hon har de fysiska förutsättningarna som krävs för att arbeta som pilot.

Eftersom hälsoundersökningen är ett krav för att Rut ska kunna arbeta som pilot är undersökningen skattefri för henne.

Exempel 3 - Skattepliktig hälsoundersökning

Rune arbetar som kontorist på ett flygbolag. Flygbolaget erbjuder alla som är kontorsanställda hälsoundersökningar motsvarande de kontroller som piloterna måste genomgå varje år för att säkerställa att de kan utföra arbetet som pilot.

Eftersom hälsoundersökningarna inte är nödvändiga för att kontorspersonalen ska kunna utföra sitt arbete är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån för Rune och hans kollegor på kontoret.


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!