Hållbar plast i fokus för ny forskning

Stiftelsen Mistra investerar årligen 200 miljoner kronor i olika forskningssatsningar som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.

     

den 25 maj 2015

Mistra inbjuder nu forskargrupper att tillsammans med partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram som syftar till att göra plastbranschen mer hållbar och samtidigt hjälpa den svenska processindustrin att bli mer konkurrenskraftig.

Programmet ska inriktas mot att finna lösningar på praktiska miljöproblem snarare än att studera miljöeffekter relaterade till plast. Utmaningarna är kopplade till att producera plast med förnybara råvaror och att ta fram nya mindre giftiga tillsatser.

Utlysningen pågår mellan april och september 2015. Ansökningarna kommer att granskas och det kommer att hållas en hearing i oktober.

Forskningsprojektet ska förhoppningsvis kunna inledas under första kvartalet 2016.


Källa: Mistra