Häkteschefer frias i hovrätten

En häktesvakt i Huddinge mördades av en intagen hösten 2011. Tre chefer på häktet blev åtalade för arbetsmiljöbrott men friades av Tingsrättens majoritet.

     

den 1 oktober 2015

Nu har även hovrätten tagit ställning till åtalet och rätten gör samma bedömning som Tingsrätten och friar cheferna.

Vid bedömningen har hovrätten bland annat beaktat att det fanns rutiner på häktet Huddinge gällande transport av intagna, att risken för att rutinerna inte skulle fungera var mycket låg och att det varken från Arbetsmiljöverkets sida eller genom den centrala tillsyn som Kriminalvården utförde hade framkommit någon kritik mot rutinerna.

Rutinerna hade vidare fungerat i flera år. Enligt vad som framkommit i målet var det istället enskilda arbetstagares misstag eller glömska den aktuella dagen som fick till följd att rutinerna inte följdes.


Källa: Arbetarskydd, Svea hovrätt