Gymträning på golfklubben

Medlemskap i golfklubben X ger tillgång till olika förmåner förutom golfspel. I årsavgiften ingår bl a tillgång till gymträning på klubbens anläggning.

     

den 22 juni 2015

Medlemskap i golfklubben X ger tillgång till olika förmåner förutom golfspel. I årsavgiften, som uppgår till 6 000 kr, ingår bl a tillgång till gymträning på klubbens anläggning. Styrelsen har gjort bedömningen att 2 000 kr av årsavgiften är hänförlig till gymträningen.

Kan en arbetsgivare, vars anställda är medlemmar i klubben, betala ut skattefritt motionsbidrag för gymträningen?

Nej. En förutsättning för att få tillgång till gymträningen på golfklubben är att man är medlem i golfklubben. Om arbetsgivaren skulle betala ut skattefritt motionsbidrag för träningen innebär det att man indirekt subventionerar den anställdes golfspel. Att man från golfklubbens sida separat sätter ett värde på gymträningen saknar här betydelse.