AD - Gravid frisör fick rätt i AD och skadestånd

Fråga om det förelåg saklig grund för uppsägning av en frisör, som var gravid, samt om arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldigt till direkt könsdiskriminering och missgynnande i strid med föräldraledighetslagen.

     

den 20 maj 2015

En frisörsalong i Göteborg sade upp en kvinnlig frisör eftersom hon var gravid. Nu har hon fått 130 000 kronor i skadestånd.

Hon hade jobbat på en frisörsalong i Göteborg i nästan tre år när hon i januari 2013 blev uppsagd. Enligt arbetsgivaren var det på grund av arbetsbrist medan frisören och hennes fackliga organisation ansåg att det var på grund av hennes graviditet. Strax efter att hon slutat anställde företaget en ny frisör.

AD anser att det handlar om diskriminering på grund av graviditeten.

Arbetsdomstolen förpliktar därför i sin dom frisörsalongen att betala 130 000 kronor till frisören för brott mot anställningsskyddslagen, diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Dessutom ska frisörsalongen betala 10 000 kr till Handelsanställdas förbund och slutligen ska Sveriges Frisörföretagare och Frisörsalongen med hälften vardera ersätta Handelsanställdas förbund för rättegångskostnader med 132 896 kr.


Källa: http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2015/12-15.pdf