Gör rätt med löneavdragen!

Det är vanligt att anställda som har månadslön får denna för innevarande månad. Till exempel betalas lönen för juni ut i slutet av juni. Oftast korrigeras då löneavdrag på nästkommande månads lön, men det är inte alltid det går.

     

den 21 juni 2018 Lotta Sprangers

Frånvaroavdrag för till exempel sjukfrånvaro korrigeras vanligen vid löneutbetalningen nästkommande månad. Detta kallas för preliminär löneberäkning.

Men det går inte alltid att göra löneavdrag i efterhand. Det gäller till exempel om det har gått för lång tid.

Kvittningslagen kan bli aktuell

Vid preliminär löneberäkning behövs normalt inget medgivande från den anställde för att i efterhand korrigera till exempel för mycket utbetald lön på grund av frånvaro. Om den aktuella frånvaron däremot avser lång tid tillbaka är det inte möjligt att göra avdrag på den anställdes lön.

Då gäller istället reglerna i kvittningslagen. I den situationen måste arbetsgivaren ha den anställdes tillåtelse för att göra löneavdrag.

Det finns inte någon exakt tidsgräns för hur lång tid i efterhand det är möjligt att korrigera en lön utan den anställdes medgivande. Detta får bli en bedömningsfråga i det enskilda fallet.

Ett exempel på detta är när en anställd blir långtidssjukfrånvarande. Det är då inte ovanligt att den anställde får en skuld till arbetsgivaren, till och med utan att vara medveten om detta.

För att undvika att hamna i en situation där den anställdes skuld till arbetsgivaren inte kan korrigeras när den anställde börjar arbeta igen bör arbetsgivaren informera den anställde om skulden så fort som möjligt. Detta helst skriftligen.

I handlingen – som bör kvitteras av den anställde – bör det också finnas information om att skulden kommer att regleras vid den första löneutbetalningen efter frånvaron. Den aktuella skulden bör också visas på den anställdes lönebesked.

Vill du ha mer information, smarta råd och tips om lön? Prova Servicepaket Lön gratis


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!