God offboarding viktigt för bra avslut

Stora förändringar sker i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare; arbetskraften blir allt rörligare och personalomsättningen högre. En snabbare förändringstakt och teknikutveckling innebär också att många företag behöver kompetensväxla och kanske säga upp medarbetare. Oavsett situation är det viktigt med en välfungerande och smidig offboardingprocess.

     

den 19 november 2018 Victoria Ödlund

Lika viktigt som att göra en bra introduktion är det att se till att medarbetaren får ett bra avslut, både för arbetsgivaren men även för den som lämnar.

Vad många kanske inte tänker på är att även medarbetare som lämnat företaget är med och bidrar till arbetsgivarvarumärket. Avslutet präglar till stor del den uppfattning och känsla som medarbetaren bär med sig från arbetsplatsen. De som lämnar med en positiv bild och pratar gott om sitt förra jobb blir ambassadörer för arbetsgivaren.

Vid avslut av anställningar är det en rad lagar och regler som träder in, exempelvis ska semesterersättning betalas ut och i vissa fall ska medarbetare informeras om företrädesrätt.

En välstrukturerad offboardingprocess minskar risken att man som arbetsgivare missar sina arbetsrättsliga skyldigheter. Men en välfungerande process kan även vara viktig för arbetsgivaren rent ekonomiskt. Att exempelvis missa att avsluta mobilabonnemang, sjukförsäkringar eller andra förmåner i tid kan bli kostsamt för företaget. Även ur säkerhetsaspekt är det viktigt att säkerställa en strukturerad offboarding. Medarbetare som slutat ska inte längre ha tillgång till kundregister, nätverk och nycklar etc.

Tips för ett gott avslut!

  • Kom överens med medarbetaren hur och när ni ska kommunicera att hen slutar. För att minska risken för ryktesspridning är det dock bra att låta övriga medarbetare få veta det som fort som möjligt.
  • Informera om uppsägningstid, hur man får arbetsgivarintyg, tjänstgöringsbetyg mm.
  • Planera för överlämning av arbetsuppgifter och ansvarsområden till efterträdare.
  • Boka in ett avslutssamtal där ni följer upp anställningstiden och där medarbetaren får tillfälle att framföra synpunkter mm.
  • Ordna avtackning men stäm av med medarbetaren vad hen önskar.
  • Ge även medarbetaren möjlighet framföra åsikter anonymt. Det kan göras genom en enkätundersökning eller en avgångsintervju, som genomförs av annan än chef. Detta utgör ett verktyg för att utveckla arbetsplatsen.

Processen effektiviseras genom att ha någon form av checklista och/eller systemstöd för vad som ska göras och vem som är ansvarig. Genom att reflektera över vad som gick bra respektive mindre bra i samband med en medarbetares avslut kan processen hela tiden förfinas.

Tänk också på att en medarbetare som slutar kanske inte slutar för alltid. Efter några år med andra erfarenheter och utökad kompetens kanske hen kommer tillbaka till företaget, i liknande roll eller i en annan

Arbetar du med offboarding idag?

Fokuserar du på att skapa en god medarbetarupplevelse från start till slut för era anställda? Med Simployer Offboarding säkrar du trygga och strukturerade avslut för både medarbetare, chefer och HR. 


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!