Glöm inte pauserna!

Som arbetsgivare måste man se till att personalen får möjlighet att ta både rast och paus under arbetsdagen. För vissa är det kanske självklart, till exempel genom att man lunchar med sina arbetskamrater eller passar på att göra ärenden, men många glömmer helt bort pauserna.

     

den 9 december 2016

Dagens arbetsliv håller ett högt tempo och många upplever att de också har en hög arbetsbelastning och många krav på sig. För att undvika ohälsa är det viktigt att de anställda får möjlighet att återhämta sig. Det handlar både om att få en årlig semester och sin veckovila, men korta avbrott under arbetsdagen i form av raster och pauser är också viktiga.

Enligt arbetstidslagen har alla anställda rätt att ta paus. Dock finns det finns inga regler om hur många pauser man får ta, eller hur långa de ska vara. Detta får istället bestämmas på varje arbetsplats. I många verksamheter är det praxis att man tar fem minuters paus varje timma. Detta har sitt ursprung i verksamheter där de anställda inte själva kunnat bestämma när de ska pausa, utan det har schemalagts.

Vad är en paus?

Med paus menas ett kortare avbrott från arbetet. Tanken är att man ska ha möjlighet att exempelvis gå på toaletten, hämta något att dricka eller byta några ord med kollegan. Har man ett stillasittande arbete kan det vara bra att sträcka på sig, har man ett fysiskt arbete kan det vara skönt att få sitta ner en stund.

Exempel på pauser:

  • Fika med kollegorna
  • Kort pausgympa – idag finns många appar med pausövningar
  • Andningsövningar
  • Lämna skrivbordet – t ex hämta kaffe/vatten m m

Ha reglerna i en personalhandbok

Oavsett vad man har för arbete är det bra att bryta från de vanliga uppgifterna och göra något helt annat under pausen. Om man regelbundet tar pauser och får möjlighet att ladda batterierna kan det i förlängningen leda till att man blir effektivare, mer stresstålig och faktiskt klarar av sitt jobb bättre.

Som arbetsgivare är det bra att tydliggöra att man ser positivt på att personalen tar pauser.

Man kan exempelvis i sin personalhandbok redogöra generellt vad som gäller: hur många pauser som ska tas per dag, hur långa de ska vara osv.

Med Tholin & Larssons personalhandbok kan de anställda få koll på både pauser och mycket annat.
Läs mer här »


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!