Giraffperspektiv eller vargperspektiv?

Vår värld präglas för tillfället av instabilitet och aggressivitet och våra världsledare, politiker och makthavare är ständigt i luven på varandra. Orden som strömmar ur dem är ofta aggressiva och tvingande. Skulle en förändrad kommunikationsstrategi kunna leda till världsfred?

     

den 11 september 2017

Kim Jong-Un avfyrar missiler över japanskt territorium. Donald Trump svarar på uppskjutningen med att håna diktatorn på Twitter; Har inte den här killen något bättre att göra med sitt liv?

Den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg menar att vi, genom att följa de fyra stegen i en enkel kommunikationsmodell, kan uppnå en mer harmonisk tillvaro tillsammans. Nyckeln är att inte agera aggressivt när man möts av hårda ord, kritik eller avvisanden utan försöka förstå de känslor och behov som ligger bakom beteendet istället.

Rosenbergs kommunikationsmodell, nonviolent communication, tar avstamp i buddismens icke-våldslära och baseras på antagandet att alla människor har egna fria viljor. Vi väljer alltså hur vi vill förhålla oss till saker och ting. Om vi vill bli glada. Arga. Besvikna. Eller sugna på att twittra lite överlägset.

För att visualisera modellen använder sig Rosenberg av två djur; giraffen och vargen. Han menar att giraffen är ett djur med stort hjärta som gärna stannar upp och reflekterar och som vågar sticka ut halsen och göra sig sårbar då och då. Vargen, å andra sidan, visar ofta tänderna, angriper och använder ett aggressivt språk mot sin omgivning.

Genom att följa de fyra stegen i Rosenbergs kommunikationsmodell skapar man en ärlig och rak kommunikation. Man använder ett giraffspråk genom att 1) uttrycka vad man observerar 2) hur man känner 3) vad man har för behov 4) vilka önskemål man har.

Hur skulle det kunna låta om Donald Trump pratade giraffspråk med Kim Jong-Un?

Kim Jong-Un, jag har lagt märke till att du avfyrat flera missiler på senaste tiden. Det gör mig oroad och rädd. Som ledare för USA känner jag ett oerhört stort ansvar för min befolknings liv och trygghet. Därför vill jag be dig sluta skjuta missiler så att dessa människor får leva ett lugnt och behagligt liv den korta tid de har på jorden.

Är du en av de som påstår att det är naivt att tro att mer öppen och rak kommunikation skulle leda till en bättre värld? Rosenberg hävdar i alla fall bestämt att vi människor mår som bäst när vi får hjälpa andra människor att uppfylla deras behov och önskemål. Stämmer det så bor det alltså en giraff i oss alla, så sträck på halsen och våga visa dig sårbar. På arbetet. I hemmet. I världspolitiken.


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer