Future Earth

Sverige har fått en ledande roll i det omfattande tioåriga forskningsprojektet Future Earth. Projektet, som involverar 3 000 forskare, ska finna lösningar på de globala hållbarhetsproblemen.

     

den 25 juni 2015

Projektet undersöka hur det ska gå till att genomföra de enorma samhällsförändringar som lär behövas för att nå en hållbar framtid. Utmaningarna är mycket stora.

Hur ska mat ska produceras för ytterligare 3 miljarder människor samtidigt som fossila bränslen ska fasas ut och användningen av konstgödning och bekämpningsmedel ska minska? Projektet ska även ge samhället modeller för att bättre precisera de risker som vi står inför.

Bakom initiativet till Future Earth står the Science and Technology Alliance for Global Sustainability som är en sammanslagning av ett antal internationella forskningsprogram.

Läs mer: http://www.extrakt.se/klimatforskning/geniklubben-som-ska-radda-varlden-pa-10-ar/


Källa: Tidningen Extrakt