Fritt fram att använda friskvårdsbidraget till golf, ridning och slalom

Efter en dom i högsta instans har Skatteverket öppnat upp för att friskvårdsbidraget får användas till många fler aktiviteter. I stort sett alla sporter godkänns så länge det är fråga om fysisk aktivitet.

     

den 12 februari 2018 Ingrid Langkilde

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i en dom den 12 januari 2018 att ett friskvårsbidrag på 4 000 kr per anställd och år som avsåg dels spel på pay and play banor, dels ett säsongskort för att öva på driving range kunde vara skattefritt.

Med anledning av denna dom har Skatteverket ändrat sin uppfattning i flera delar när det gäller hur reglerna om skattefri motion och friskvård ska tillämpas. Bland annat har de tidigare ”förbjudna” sporterna golf, ridning, segling och utförsåkning på skidor blivit skattefria.

Max 5 000 kr i friskvårdsbidrag

Skatteverket har också satt ett tak för hur stort det skattefria friskvårdsbidraget kan vara. Detta tak går vid 5 000 kr per anställda och år.

Det innebär att en arbetsgivare kan subventionera en anställds motion- och friskvårdsaktiviteter med maximalt 5 000 kr per år så länge det handlar om en godkänd aktivitet.

Exempel: Kalle använder sitt friskvårdsbidrag på 5 000 kr för att betala en del av årsavgiften på ett gym. Årsavgiften på det aktuella gymmet är 10 000 kr.

Så länge det inte ingår annat än träning i årsavgiften på Kalles gym – t ex hälsodrinkar och fria handdukar – är friskvårdsbidraget skattefritt för Kalle. Om Kalle hade fått 6 000 kr i friskvårdsbidrag hade 1 000 kr blivit skattepliktig lön. Resterande 5 000 kr hade fortfarande varit skattefritt.

Fler godkända aktiviteter på Skatteverkets lista

Det har skett en rejäl ommöblering av Skatteverkets listor över skattefria respektive skattepliktiga aktiviteter. På listan över det som är skattefritt finns numera slalom, snowboard, kajak- och kanotpaddling, personlig tränare, sportdykning, ridning, hästhoppning, golf och segling för att nämna några.

När det gäller golf är det inte bara spel på pay & play banor och träning på driving range som godkänns utan även spelrättsavgifter för medlemmar i golfklubbar, enstaka greenfee-avgifter, golflektioner och golfkurser. När det gäller enstaka aktiviteter –  t ex greenfee – gäller dock en beloppsgräns på 1 000 kr.

Denna beloppsgräns gäller exempelvis även liftkort. Så länge kostnaden för ett liftkort inte överskrider 1 000 kr per dag går det alltså att använda friskvårsbidraget till liftkortet under skidsemestern. Det gäller såväl utomlands som i Sverige.

Biljard, schack, fallskärmshoppning, bergsklättring, fiske, jakt och motorsport är exempel på aktiviteter som fortfarande finns med på listan över det som är skattepliktigt.

Det är på sin plats att påpeka att det är arbetsgivarna som bestämmer om de överhuvudtaget ska subventionera motion och friskvård och att varje arbetsgivare kan välja vilka aktiviteter de vill erbjuda sina anställda.

Arbetsgivaren kan stå för hela aktiviteten

På samma sätt som tidigare anser Skatteverket att en förmån av helt fri motion och friskvård kan vara skattefri om det handlar om enklare åtgärder av mindre värde. Här finns ingen uttalad beloppsgräns.

Vad det handlar om här är – enligt Skatteverket – att det är fråga om marknadsvärdet för en enklare aktivitet på orten ifråga. Det betyder t ex att marknadsvärdet för en likvärdig aktivitet, t ex träning på gym, kan vara olika beroende på var i landet arbetsgivaren bedriver sin verksamhet.

Exempel: En arbetsgivare erbjuder sig att köpa årskort på ett gym som kostar 7 000 kr per år till samtliga anställda. Företaget står för hela kostnaden.

Denna förmån är att jämställa med en naturaförmån eftersom arbetsgivaren själv köper årskorten. Tillgång till gym får anses vara av en personalvårdsförmån av enklare slag och mindre värde och årskortet är därför inte någon skattepliktig förmån för de anställda.

Håll dig uppdaterad!

Att arbeta med skatt innebär att man ständigt måste vara uppdaterat om vad som är på gång på skatteområdet. Med Servicepaket Skatt kan du känna dig trygg i att alltid ha tillgång till det senaste, och att du har ett korrekt svar nära till hands när du behöver det. Få tillgång till paketet


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!