Frånvaro från jobbet högre under fotbolls-EM och VM

En studie SCB gjort för åren 1993 till 2014 visar att risken ökar för att vara frånvarande från jobbet när ett fotbolls-VM eller EM pågår jämfört med övriga veckor i juni och juli.

     

den 8 oktober 2015

Allra mest ökar risken för sjukfrånvaro och uttaget av föräldraledighet eller VAB.

Sannolikheten för kortvarig sjukfrånvaro är 46 procent högre, medan den för föräldraledighet eller VAB ökar med 52 procent.

Nästa Fotbolls-VM kommer att arrangeras i Ryssland 8 juni – 8 juli 2018. Nästa Fotbolls-EM går redan 2016 i Frankrike 10 juni - 10 juli. Då finns möjlighet att kontrollera om SCBs studie åren 1993 – 2014 gäller även i framtiden.


Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23269/Franvaro-hogre-under-fotbolls-EM-och-VM/