Från avfall till värdefull resurs

Forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop syftar till att utveckla metoder för att återvinna industriavfall mer effektivt.

     

den 25 juni 2015

Programmet har en utpräglad tvärvetenskaplig ansats med materialåtervinning i fokus.

Totalt finns sju specifika områdesprojekt och ett övergripande projekt för synergiarbetet. Under de kommande fyra åren investeras totalt 80 miljoner kronor för att vidareutveckla forskningen om en hållbar modeindustri respektive utnyttjandet av industriavfall.

Mistra är en stiftelse som investerar i miljöstrategisk forskning som ska bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det sker genom att investera i olika satsningar där forskare i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem.

Läs mer: http://www.closingtheloop.se/


Källa: Mistra