Framtidsutsikterna för omkring 200 yrken

Det kommer många nya jobb inom tjänstesektorn i år. Det blir flest jobb att välja på för lärare, ingenjörer, IT-specialister samt inom hotell, restaurang och försäljning.

     

den 9 augusti 2015

Samtidigt är det redan stor brist på lärare och personal inom hälso- och sjukvård. Det framgår av en ny rapport från Arbetsförmedlingen, som visar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken.

Jobben växer fram på bred front i tjänstesektorn hos både offentliga och privata arbetsgivare. Däremot fortsätter sysselsättningen att falla inom industriell tillverkning.

Trots den starka efterfrågan är det inte någon allmän brist på arbetskraft inom den privata sektorn. De offentliga arbetsgivarna får dock allt svårare att hitta personal. Bristen på lärare och personal inom hälso- och sjukvården är nu så stor att den riskerar att hindra arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera.

När det gäller efterfrågan på löne- och personalassistenter menar Arbetsförmedlingen att det kommer att vara stabilt det närmaste året. I takt med att bland annat löneprocessen förändras och blir modernare, lagar och regler mer komplexa och en ökad globalisering så har kraven också förändrats för löne- och personalassistenter. Arbetsgivare efterfrågar numera ofta en större bredd på kompetenser inom flera områden.

Många löne- och personalassistenter kommer att gå i pension det närmaste året, vilket gör att det kommer att finnas lediga jobb att söka. Samtidigt är det många som väljer att läsa utbildningar inom ekonomi- och personalområdet och som därmed konkurrerar om jobben. Konkurrensen om jobben varierar mellan olika delar av landet.

Jobbmöjligheterna är störst för personer med breda kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Det är också en fördel att ha kunskaper i något av de vanligaste lönesystemen och i avtalstolkning. Även språkkunskaper ökar möjligheterna att få jobb.

Sammantaget bedömer Arbetsförmedlingen att det blir balans mellan efterfrågan och tillgång på arbetsmarknaden för löne- och personalassistenter under 2015 och inledningen av 2016.


Källa: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-06-25-Stor-brist-pa-larare-och-vardpersonal.html#.VY0ipkaupUE