Framtidscenter för 400 uppsagda Ericssonanställda i Katrineholm

Drygt fem månader efter att omkring 400 personer varslades på Ericsson i Katrineholm, invigdes ett nytt framtidscenter som ska stötta de varslade till en ny framtid. Fram till maj 2017 kommer det att erbjudas coaching, föreläsningar och kurser för samtliga.

     

den 7 september 2015

Detta är ett resultat av förhandlingarna om det omställningsprogram som Trygghetsrådet och Startkraft ansvarar för. Tanken är också att centret ska fungera som nav för företag som söker folk, och det kommer hela tiden att finnas folk från de berörda fackföreningarna och från Ericsson för att hjälpa till. En slags servicecentral helt enkelt.

Enligt Startkraft som tillsammans med Trygghetsrådet, TRR, och Ericsson kommer att jobba med de varslade de närmsta två åren, ser framtiden ganska ljus ut för de flesta.

TRR bildade dotterbolaget Startkraft 1999 för att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning där företag och fack inom det privata näringslivet kan anlita en leverantör för både arbetare och tjänstemän. Startkraft har sedan starten anlitats av mer än 5 000 företag.


Källa: http://da.se/2015/08/en-servicecentral-for-de-uppsagda/