Framtidens digitala HR

I Deloittes globala undersökning, 2017 Deloitte Global Human Capital Trends, listas digitaliseringen inom HR som en av de viktigaste HR-trenderna. Men vad innebär egentligen digitalisering av HR och vad får det för effekter?

     

den 8 december 2017

I takt med teknikens utveckling och samhällets digitalisering har även HR genomgått en snabb förändring de senaste åren. Det har inneburit att HR har erhållit ett uppdrag att bli en mer central aktör i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Digitaliseringen av HR-lösningar är här för att stanna, men trots det använder sig endast en minoritet av företagen digitala HR-lösningar idag. Vi kan däremot se att intresset för frågan ökar i betydelse och drygt hälften av företagen i årets undersökning håller just nu på att göra om sina HR-lösningar till att bli mer digitala och mobila.

Idag används molnbaserade HR-system flitigt, men enligt Deloitte kommer inte det att vara tillräckligt om några år. Det har nu kommit en helt ny sorts HR-produkter och lösningar på marknaden i form av bland annat mobila appar som kan anpassas efter organisationers specifika behov. Mobila appar kan användas som mätinstrument, kompetensutveckling, vid rutinutförande, som serviceverktyg, vid rekrytering och mycket mer.

Appar som verktyg bidrar till ett informationsflöde i realtid vilket underlättar för alla parter. Att snabbt kunna samla in data gör det också lättare att se samband och bidrar till att chefer kan fatta snabbare beslut. Det svåra är egentligen inte att hitta ett fungerande digitalt verktyg, det som tar tid är att ändra ett beteendemönster, att få medarbetare att komma in i det digitala tänket och att implementera det i sitt arbetssätt och för att leda i konkurrensen gäller det att vara snabb med implementering.

SE OCKSÅ: Prova Servicepaket HR gratis

Deloitte anger några exempel på hur man kan gå tillväga vid digitaliseringen av HR-lösningar.

  • Analysera HR:s roll i organisationens digitala utveckling. Krav på HR ställs från två håll, dels vid digitaliseringen av egna HR-lösningar med nya verktyg att lära sig, men också vid digitaliseringen av hela organisationen och förändra tankesättet att bli mer digitalt.
  • Tillsätt ett team som ser över vilka HR-verktyg ni har idag inom exempelvis rekrytering, kompetensutveckling, medarbetarundersökningar, rutiner mm och uppgradera dem till digitala lösningar som är enkla för medarbetare att använda.
  • Medarbetares upplevelser av HR-lösningar är en viktig aspekt och lösningarna ska vara enkla att använda och underlätta arbetet för medarbetarna.
  • Gör en omvärldsbevakning och se hur andra företag använder digitala lösningar.

Vi på Tholin & Larsson erbjuder ett flertal HR-lösningar som underlättar ditt HR-arbete. Oavsett vilken HR-utmaning du står inför har vi verktyg som ger dig förutsättningar att skapa goda affärer och gör dig till en bättre arbetsgivare. Läs mer om våra digitala HR-lösningar