Frågor och Svar v. 37

     

den 7 september 2015

Vad är löneväxling?

Svar:

I år har skattereglerna för privat pensionssparande förändrats. Det kan vara en av orsakerna till att intresset för löneväxling har ökat kraftigt. En vanlig förmån som det ofta löneväxlas är just mot pension.

Ändringen av skattereglerna innebär att du inte längre får dra av mer än 1 800 kronor per år i deklarationen för ditt pensionssparande.

Regeringen har även aviserat att avdragsrätten kan försvinna helt år 2016.

Om du pensionssparar privat idag bör du därför ta ställning till om du ska minska insättningarna eller avsluta ditt sparande och välja andra sparalternativ eftersom du bara får dra av 1 800 kronor i din deklaration 2015. Sparar du mer än 1 800 kronor under hela året 2015 får du betala skatt på den överskjutande delen både när du sätter in pengarna och när du tar ut dem. Det innebär med andra ord dubbel beskattning. De flesta banker och försäkringsbolag informerar sina kunder men det är ytterst ditt ansvar hur du väljer att göra framöver.

Löneväxling innebär vanligtvis att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande. Arbetsgivare och arbetstagare bör alltid skriva ett avtal om löneväxling där man avtalar om vad som ska gälla t ex vid längre frånvaro, vid lönesänkning eller om anställningen upphör. Löneväxling kan påverka skatten både för arbetstagaren och arbetsgivaren.

En viktig skatteaspekt är skillnaden mellan den särskilda löneskatten på pensionspremie och arbetsgivaravgift på lön är 5,76 %. Arbetsgivaren får härigenom en lägre kostnad som antingen kan användas för att täcka löneväxlingens administrationskostnader eller för att ge arbetstagaren en högre pensionspremie.

Som arbetstagare bör man ha lön över ca 40 000 kr i månaden för att det ska vara lönande att löneväxla. Arbetare och andra med lön under ca 40 000 kr i månaden bör istället tänka på att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal (som ger tjänstepension), och jobba så mycket och så länge som möjligt som förbättrar PGI (den pensionsgrundande inkomsten).

Löneväxling är dock ingen självklarhet. Det är arbetsgivaren som bestämmer och på mindre företag kan det ibland ses som krångligt medan det i större organisationer med egen HR-avdelning normalt finns tillräcklig kompetens för att erbjuda löneväxling. Det finns också flera företag som på olika sätt kan bistå arbetsgivare med urval av olika förmåner samt skatterådgivning, juridik samt system för redovisning och administration av förmånerna.

Observera att om arbetstagaren redan fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas som lön. Det är då för sent att omförhandla löneposten. Det innebär således att löneväxling bara kan göras på framtida ersättningar.

Löneväxling helt eller delvis förekommer mot olika förmåner. Här är några vanliga exempel:

* Pensionspremier (tjänstepremier) till arbetstagare som arbetsgivaren betalar
* Medicinska åtgärder som ögonoperationer och IVF-behandlingar som inte finansieras av den offentliga vården, det vill säga de ska utföras inom den privata sjukvården.
* Hushållsnära tjänster
* Rikskortet (fd Rikskuponger)
* Förmånsbil/Personalbil

Tänk också på att man inte kan använda bruttolöneavdrag för personalvårdsförmån som t ex motion och friskvård. Denna förmån får inte vara utbytbar mot kontant lön om den ska vara skattefri.

Slutligen får du här en sammanställning med tips från Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation, Unionen och Alecta.

1 Läs mera om Löneväxling på Skatteverkets hemsida här

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/lonevaxling.4.3dfca4f410f4fc63c86800014710.html

2 Pensionsmyndigheter berättar här om löneväxling: Tjänar du mycket? Då kan löneväxling vara något för dig.

https://secure.pensionsmyndigheten.se/TjanarDuMycketLonevaxling.html

3 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation, Finfa, skriver här om Löneväxling - detta ska du som arbetsgivare tänka på

http://www.finfa.se/kollektivavtalad-forsakring/nyhetsrum/nyheter/2014/11/tank-pa-vid-lonevaxling/

4 Tjänstemannafacket Unionen skriver om de skattemässiga för- och nackdelarna och påminner bl a om att löneväxling inte är förmånligt för den som har en lön som efter löneväxling är lägre än 8,07 inkomstbasbelopp per år – under 2015 innebär det 39 072 kr per månad. IBB för 2016 blir 59 100 kr, och lönegränsen blir då ca 39 745 kr.

http://www.unionen.se/rad-och-stod/lonevaxling

5 Alecta skriver i ett faktablad om Löneväxling - att byta lön mot pension. Alecta säger här att det finns mycket att tänka på vid löneväxling, därför har vi samlat information som är bra att ha med sig inför ett beslut.

https://www.alecta.se/Global/Faktablad_alla/2015/Lonevaxling_att_byta_lon_mot_pension_2015.pdf


Lennart Eriksson