Fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 873 000 i november 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 87 000 jämfört med november 2014.

     

den 7 januari 2016

Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent.

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.


Källa: http://www.scb.se/