Första svenska GDPR-granskningen klar

Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar brister hos närmare en fjärdedel av de fackförbund som kontrollerats.

     

den 24 oktober 2018 Victoria Ödlund
Enligt GDPR är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Ombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument om dataskyddsfrågor samt informera internt.

Reprimander har utfärdats

Datainspektionen har granskat om drygt 400 myndigheter och företag och undersökt om de utsett ett dataskyddsombud och om de dessutom meddelat detta till Datainspektionen. 

Granskningen visar att majoriteten av de granskade organisationerna har utsett och anmält ett dataskyddsombud i tid. Vissa branscher utmärkte sig dock negativt. Bland de 51 fackförbund som granskades hade närmare 25 procent brister.

- Eftersom så kort tid har gått sedan införandet har vi stannat vid att utfärda reprimander. Men, skulle vi framöver konstatera fortsatta brister så kan även sanktionsavgifter bli aktuella, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Källa:

Datainspektionen

Vill du få koll på dataskydd och GDPR på arbetsplatsen? 

Då kan du prova Servicepaket Dataskydd i arbetslivet, vårt webbaserade uppslagsverk med lagtolkningar, skriftlig support, faktabank och praktiska verktyg som hjälper dig att vidta de åtgärder som behövs för att följa de nya reglerna. Jag vill prova Servicepaket Dataskydd i arbetslivet


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!