Försenade utredningar av arbetsskador inom Polisen kritiseras

Över en tredjedel av Polismyndighetens anmälningar om arbetsskador och tillbud blev i våras liggande utan åtgärd rapporterar Polistidningen. Hanteringen är nu en fråga för Arbetsmiljöverket sedan Polisens huvudskyddsombud anmält saken.

     

den 7 september 2015

Det som är mest oroande enligt huvudskyddsombudet är att när arbetsgivaren inte har koll på tillbud och olyckor finns risken att ett stort antal anställda drabbas av ohälsa och olycksfall. För de som redan skadats kan förloppet förvärras eller bli mer utdraget när rehabilitering och arbetsanpassning fördröjs eller helt uteblir. Även eventuella ekonomiska ersättningar kan missas eller försenas.

Situationen förefaller anmärkningsvärd mot bakgrund av att Rikspolisstyrelsen så sent som den 25 mars 2014 presenterade en Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL med massor med rekommendationer för att förbättra situationen.

Företrädare för Polisens arbetsmiljösektion på personalavdelningen säger sig har förståelse för att skyddsombuden vill att anmälningarna ska hanteras snabbare men eftersom Polisen fortfarande håller på med sin stora omorganisation så är inte alla rutiner klara ännu.

Enligt uppgift kommer Arbetsmiljöverket att inspektera Polisen under hösten.


Källa: http://polistidningen.se/2015/08/polismyndighetens-hantering-av-arbetsskador-haltar/