Företrädesrätt och/eller inhyrning

Det lokala Pappersfacket på Fiskeby ville att tidigare anställda med företrädesrätt enligt LAS skulle komma ifråga för nya behov av arbetskraft medan företaget Fiskeby Board AB också ville ha möjlighet att anlita bemanningsföretag vid behov.

     

den 20 maj 2015

Efter flera förhandlingar har nu frågan avgjorts i den kollektivavtalade Skiljenämnd enligt Kollektivavtal mellan Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Kollektivavtalets Bilaga 5 om Förstärkt förhandlingsskyldighet vid inhyrning).

Skiljenämnden består av en ledamot från Pappers och en ledamot från Skogsindustrierna. Nämnden ska även bestå av en opartisk ordförande. Vid oenighet om vem som ska utses som opartisk ordförande, ska Medlingsinstitutet utse ordföranden.

Skiljenämnden har nu gett företaget rätt när det gäller inhyrning från bemanningsföretag. Enligt Nämnden finns inget otillbörligt varken i LAS eller kollektivavtalet.

Ombudsman Lars Wåhlstedt på Pappers säger i en kommentar att man nu fått svart på vitt att det avtal man en gång strejkade sig till inte har något större värde.

- Vi följer naturligtvis bestämmelserna i LAS när det gäller företrädesrätten till återanställning. Men vi har också av och till behov av korttidsbemanning och då är det bra att vi kan luta oss mot skiljenämndens utlåtande när vi anlitar bemanningsföretag, säger Åke Pettersson som är personalchef på Fiskeby Board AB i en kommentar till Allt om Lön.

Fiskeby har tillverkat papper och kartong sedan 1637 och är ett fristående företag med tillverkning i Fiskeby strax utanför Norrköping. Ägare är Fiskeby Holding LLC, USA.


Källa: http://da.se/2015/03/fiskeby-fick-ratt-om-inhyrning/