Företag prövar 6 timmars arbetsdag

Produktionsbolaget Background i Falun testar att gå från åtta till sex timmars arbetsdag. Företaget har fem anställda och två delägare.

     

den 1 oktober 2015

På arbetsplatsen diskuteras hur effektivt arbetstiden används idag och om det går att effektivisera arbetsflödena utan att lönsamheten går ner.

En viktig faktor är också att Background vill växa och kunna konkurrera om den bästa kompetensen. Förhoppningen är att de nya arbetssätten även ska göra sårbarheten mindre genom att fler medarbetare blir inblandade i varje projekt. Försöket med sex timmars arbetsdag ska pågå i nio månader.

På Toyota Center i Mölndal infördes sex timmars arbetsdag för mer än 10 år sedan. Motivet var då att råda bot på långa väntetider för kunderna genom att införa två skift i bilverkstaden.

Genom att utnyttja lokaler och maskiner fler timmar behövde företaget inte bygga ut verkstaden. Försök med sex timmar arbetstid görs sedan februari även på operationsavdelningen på Mölndals sjukhus.


Källa: Göteborgsposten, Prevent