Föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling tas upp i det förslag till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket sände ut på remiss förra året

     

den 1 oktober 2015

Myndigheten menar att dagens regelverk inte i tillräcklig omfattning belyser den psykosociala arbetsmiljön.

En stor del av sjukfrånvaron i Sverige är direkt kopplat till psykisk ohälsa. Genom föreskriften ska arbetsgivare få tydligare vägledning i arbetet med att minska riskerna.

Arbetsmiljöverket häller nu på med att ta fram det slutliga förslaget och det väntas ett beslut innan septembers utgång. De nya föreskrifterna är tänkta att ersätta: Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18).

Om reglerna blir verklighet kommer de att gälla från mars 2016.


Källa: Tidningen Arbetsliv