Förebygg hot och våld på arbetsplatsen

Organisationen Suntarbetsliv har tagit fram ett verktyg för att förebygga våld och hot på arbetsplatsen.

     

den 25 juni 2015

Bättre beredd än rädd, som konceptet heter, är framtaget tillsammans med sex arbetsplatser och är tänkt att inspirera och stötta arbetsplatser i arbetet med att öka säkerheten för alla anställda.

Material, som är gratis och kan laddas ner från Suntarbetslivs hemsida, är omfattande och innehåller bl. a. en bok, broschyrer, enkäter, rutiner, checklistor, diskussionsmaterial, artiklar och filmer.

På webbplatsen www.forebygvold.dk finns ett startpaket, Giv volden en skalle, med fyra verktyg som förenklar dialogen och arbetet med det förebyggande arbetet. Arbetsmiljöverket har på sin hemsida tagit fram ett antal temasidor för olika arbetsmiljöaspekter och branscher.

På temasidan Hot och våld finns en bra vägledning för det förebyggande arbetet mot hot och våld. Företag kan här få stöd för att genomföra riskbedömning och för att ta fram lämpliga rutiner.

Läs mer:
Videncenter for Arbejdsmiljø: http://www.forebygvold.dk
Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/teman/hotochvald/forebyggande/
Suntarbetsliv: https://www.suntliv.nu/verktyg/battre-beredd-an-radd/material/ladda-ner/


Källa: Suntarbetsliv