Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva förändringar hos människor genom att få dem att själva vilja förändra sitt beteende.
Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva förändringar hos människor genom att få dem att själva vilja förändra sitt beteende.

Förändringsledning behövs för att överleva

Vi befinner oss i ett tillstånd av ständig förändring, och de organisationer som inte lyckas anpassa sig till omgivningens förändrade krav dör helt enkelt ut. Det kan låta dramatiskt men historien är full av exempel på detta. För att slippa dö ut behöver vi alltid ha ett öra mot rälsen och känna av skeenden innan de sker och, framförallt, vara snabba på att agera.

     

den 18 mars 2019

Förändring brukar definieras som ett ständigt pågående tillstånd. Att leda en förändring, alltså ett ständigt pågående tillstånd, måste vara en ledares i särklass svåraste uppgift. Det innebär ju, paradoxalt nog, att man ska försöka tolka och styra redan existerande processer.

Tiden är visserligen förbi, tack och lov, när man som ledare trodde att man kunde styra sina medarbetare fullt ut. Ledare idag har insett att medarbetare till största del agerar utifrån eget huvud. Samtidigt har ju ledare ett ansvar att samordna och styra medarbetare i en viss riktning. Hur ska de då få sina medarbetare dit de vill om de samtidigt konstaterar att det i slutändan är medarbetarna som själva bestämmer riktning?

Styr mot positiv förändring

Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva förändringar hos människor genom att få dem att själva vilja förändra sitt beteende. Det finns en mängd olika metoder och alla har gemensamt att utgångspunkten är att individen måste förstå varför hen behöver förändras, vad som händer om hen inte förändras och att nuvarande situation faktiskt kräver förändring. Genom att motivera individer att vilja delta självmant i förändringen blir det oftare mer bestående resultat. Förändringsledning handlar om att planera, ansvara för och driva förändringsarbetet, men även skapa rätt förutsättningar för motivation och delaktighet i arbetet.

Förbyggande förändringsledning svårt men effektivt

Bo Ahrenfelt, läkare, psykiater och konsult med stor erfarenhet av förändringsarbete, menar att chefer som arbetar med förebyggande förändringsarbete ofta är de som får utstå mest kritik i en organisation. Samtidigt, menar Ahrenfelt, visar många undersökningar att förebyggande förändringsledning i själva verket är det mest effektiva sättet att leda på. Anledningen är att organisationen då har som mest tid på sig till förberedelser, vilket minskar risken för att fatta fel beslut och göra misskalkyleringar.

Kombinera förändringsledning och projektledning

Inte sällan förväxlas förändringsledning med projektledning, trots att det egentligen är två vitt skilda begrepp. Förändringsledning är, som nämnts tidigare, ett strukturerat sätt att motivera och vägleda individer och organisationer från A till B genom att skapa insikt varför förändring är nödvändig, medan projektledning är ett strukturerat arbetssätt att avgränsat arbeta med uppgifter, aktiviteter och leveranser för att definierat resultat. Inom HR har vi en stor utmaning framför oss att lära oss att kombinera förändringsledning med projektledning för att t ex få människor att verkligen använda nya system, metoder eller verktyg som man arbetat fram men också för att lära oss att jobba med det på ett förebyggande sätt och på så vis lyckas anpassa oss till omvärlden förändringar.

Vill du ha vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg?

 
Vill du djupdyka ner i frågor om HR-trender, medarbetarskap, arbetsmiljö och senaste nytt? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev – vi plockar ut det bästa vi har att bjuda på och skickar direkt till din inkorg.

Vi bjuder alla nya prenumeranter på e-boken Ny som HR-chef: detta bör du ha koll på! Värdefulla tips för dig som är ny i ledarrollen – eller för dig som vill få nya insikter. 👌