Viktigt med föräldravänlig arbetsplats

Enligt diskrimineringslagen måste alla arbetsgivare se till att anställda med barn kan förena arbetet med föräldraskapet. Med en föräldravänlig arbetsplats blir man dessutom en mer attraktiv arbetsgivare, och bättrar på möjligheterna att rekrytera de vassaste arbetstagarna.

     

den 9 november 2016 Lotta Sprangers

Att anställda skaffar barn och blir föräldrar är en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Som arbetsgivare gäller det därför att anpassa sig, och ge anställda med barn de bästa möjliga förutsättningarna. Föräldrar har dessutom ett särskilt skydd i och med reglerna om missgynnande i föräldraledighetslagen – bland annat att föräldraledighet inte ska påverka anställningsvillkoren, lönen, beslut om utbildning eller befordran.

Regelverket finns alltså där men hur ska man få detta att fungera i praktiken? Och vad innebär egentligen en föräldravänlig arbetsplats? Utgångspunkten måste alltid vara den egna arbetsplatsen. Det är utifrån den man ska undersöka vilka hinder som finns, och vilka förbättringar som kan göras.

Steg ett handlar ofta om att göra en kartläggning. Punkter i den skulle exempelvis kunna vara:

  • Hur uttaget av föräldraledighet och vård av sjuka barn ser ut. Finns det en möjlighet att arbeta hemma eller finns det ett behov av att införa flextid?
  • Vilka tider förläggs möten vanligtvis till? Kan de ändras så att det blir enklare för föräldrar att hämta och lämna på förskola och skola?
  • Vissa föräldrar har barnen varannan vecka, ska de då kunna arbeta mindre de veckor de har barnen och mer när det inte har barnen?
  • Vilka regler ska gälla på arbetsplatsen när det gäller semesterledighet under sommaren respektive julen då barnen har skollov?

Ovanstående är bara några exempel på frågor man som arbetsgivare bör undersöka och fundera igenom.

När kartläggningen är avklarad kan man med den som underlag upprätta en föräldrapolicy på arbetsplatsen. Den ska ge stöd för anställda som är eller ska bli föräldrar.

I en sådan policy kan det framgå:

  • Hur föräldralediga ska bli informerade om vad som händer på arbetsplatsen.
  • Om det ska vara möjligt för föräldrar att arbeta flexibelt eller på distans.
  • Om begränsningar mot övertidsarbete kan införas. Föräldrar som arbetar oregelbunden arbetstid eller i skift kan ges möjligheten att få välja skift först.

För att underlätta för chefer att vara föräldralediga kan ett delat chefskap eventuellt införas. Vidare kan policyn också reglera vad som gäller för olika typer av ledigheter.

I vissa kollektivavtal finns regler om att arbetsgivaren ska betala föräldralön som ger föräldralediga viss löneutfyllnad vid uttag av földrapenning. Detta är något som kan införas även på arbetsplatser som inte omfattas av något sådant kollektivavtal.

Exakt vad som behöver göras för att underlätta för anställda att förena arbete med föräldraskap beror på situationen på varje enskild arbetsplats. Men en bra grundregel för arbetsgivare är att alltså alltid undersöka om det finns några hinder, och se vilka förbättringar som kan göras.

För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi gjort en sammanställning över vilka ledighetsformer som finns och vad som gäller för respektive ledighet. Klicka här för att ladda ned sammanställningen.

Om du har frågor om föräldraledighet är du varmt välkommen att kontakta oss på Tholin & Larsson. Vår frågeservice ingår som del i vårt Servicepaket Lön. Mer info »


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!