Föräldralediga kan ha rätt till extra lön

Anställda som är föräldralediga kan ha rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg enligt regler i kollektivavtal. Om företaget inte är bundet av kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta om att föräldralön ska utbetalas.

     

den 18 september 2018 Lotta Sprangers

Tanken med föräldralön är att den ska komplettera ersättningen i form av föräldrapenning från Försäkringskassan.

Ett villkor för att få föräldralön är ofta att den anställde måste ha varit anställd i företaget en viss tid före föräldraledighetens början. Ett annat villkor kan vara att ledigheten är sammanhängande i minst en månad. Dessutom kan det finns en gräns för hur gammalt barnet får vara.

Enligt vissa kollektivavtal räknas föräldralönen som en viss procent av månadslönen, exempelvis 10%. I andra avtal beräknas föräldralönen som en månadslön minus 30 dagsavdrag som vid sjukdom från dag 15. Det finns här olika beräkningssätt beroende på om den anställdes månadslön är högst 10 x gällande prisbasbelopp / 12 eller om månadslönen överstiger detta belopp.

Här är ett exempel på uträkning av en föräldralön för en anställd med en månadslön som är högst 10 x gällande prisbasbelopp / 12. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor.

Leo som har varit anställd i ett år ska vara föräldraledig i tre månader. Leo har 30 000 kr i månadslön. Han ska få föräldralön för två månader enligt reglerna i kollektivavtalet.

30 000 minus 30 x (90 % x (30 000 x 12 / 365)) = 3 370 kr

Leo ska få 3 370 kr per månad i föräldralön.

Föräldralönen betalas ibland ut vid två olika tillfällen, hälften när ledigheten påbörjas och resten tre månader efter ledigheten. Vissa kollektivavtal innehåller regler om att den anställde ska visa utdrag från Försäkringskassan över hur många dagar som är uttagna med föräldrapenning. Detta för att få rätt till föräldralön dessa dagar.

Kontrollera alltid reglerna i företagets kollektivavtal för att beräkna föräldralön på rätt sätt.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom lön? 

Då kan du prova Servicepaket Lön gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på löneområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.