Flera ändringar i föräldraförsäkringen

I år kommer flera förändringar i föräldraförsäkringen att införas. Syftet med ändringarna är att få ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

     

den 1 januari 2016

Fler dagar med föräldrapenning reserveras till varje förälder

Sedan årsskiftet reserveras ytterligare en månad med föräldrapenning till vardera föräldern. Det gäller för barn födda eller adopterade från och med den 1 januari 2016.

När ett barn föds får föräldrarna 480 dagar med föräldrapenning. Föräldrar med gemensam vårdnad har rätt till hälften av dessa dagar vardera. Det är möjligt att överlåta dagar med föräldrapenning till den andra föräldern. Idag kan i princip alla dagar utom 60 dagar överlåtas men för barn födda från och med årsskiftet utökas detta till att alla dagar utom 90 dagar kan överlåtas till den andra föräldern.

En anställd har rätt att vara ledig från arbetet i samband med att föräldrapenning tas ut från Försäkringskassan.

Jämställdhetsbonusen minskas

I och med att antalet reserverade dagar utökas kommer även jämställdhetsbonusen att ändras. Jämställdhetsbonus betalas ut till föräldrar som delar lika på föräldrapenningdagarna. De dagar som är reserverade för vardera förälder ger däremot inte rätt till jämställdhetsbonus. Det innebär att det kommer att bli ytterligare 30 dagar som det inte betalas ut jämställdhetsbonus för.

Regeringen har dessutom aviserat att jämställdhetsbonusen kommer att tas bort från och med 2017.

Vårdnadsbidraget avskaffas

Det kommunala vårdnadsbidraget togs bort från och med den 1 februari 2016. Det är ett bidrag till föräldrar som inte utnyttjar den kommunalt finansierade barnomsorgen. Föräldrar som har fått beviljat ett vårdnadsbidrag har samtidigt rätt att vara lediga från arbetet.

Ansökningar om vårdnadsbidrag som har lämnats in före den 1 februari 2016 och där ansökan i någon del också gäller tiden före den 1 februari kan fortfarande bli beviljade. Redan beviljade bidrag kommer att fortsätta gälla under den beslutade tiden.

Föräldrapenningen höjs

Den 1 januari 2016 höjdes föräldrapenningens grundnivå från nuvarande 225 kronor per dag till 250 kronor per dag.